data publikacji: 02/09/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” zaprasza do składania ofert na stanowisko księgowa/księgowy ds. rozliczenia kosztów na nieruchomości w terminie do dnia 09.09.2022 r.                          w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Batalionów Chłopskich 4 w Łodzi.

Wymagania:
1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe z obszaru: finanse, ekonomia, rachunkowość.
2. Przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w księgowości.
3. Znajomość zasad rachunkowości i ustaw podatkowych VAT i CIT
4. Znajomość MS Office w szczególności MS Excel na poziomie dobrym lub wyższym.
5. Mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej.
6. Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań, skrupulatność, systematyczność.
7. Gotowość do pracy w pełnym wymiarze godzin.
Ogólny zakres obowiązków:
1. Dekretacja i księgowanie dokumentów z rejestru: banków, remontów, usług, zakupów.
2. Ewidencja i rozliczenie kosztów i przychodów dotyczących eksploatacji i utrzymania lokali i części wspólnych w podziale na nieruchomości.
3. Przygotowanie zestawień i analiz do kalkulacji opłat dla poszczególnych nieruchomości oraz do planowania kosztów i przychodów tych nieruchomości.
4. Wprowadzanie danych i sporządzanie projektów planów finansowo-księgowych.
5. Prowadzenie rozliczeń z zakresu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
6. Fakturowanie usług oraz dostaw towarów.
7. Inne zadania z zakresu księgowości i podatków.
8. Incydentalne prowadzenie wewnętrznej gospodarki kasowej.

Rodzaj umowy:
1. Umowa o pracę
2. Termin rozpoczęcia wykonywania obowiązków : najlepiej 2 listopada 2022 roku.

Pisemne oferty należy składać do dnia 9 września 2022r., do godz. 13:00 w sekretariacie Spółdzielni (pok. nr 5) przy Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb niniejszego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016).