data publikacji: 23/05/2023

Składanie ofert do dnia 05.06.2023 r.
                                                                                                                                                                                           

Konkurs ofert na dzierżawę ogródka działkowego