data publikacji: 24/05/2023

Dziennik Łódzki                                                                                              Łódź, dn.   18.05.2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Sympatyczna” w Łodzi ul. Batalionów Chłopskich 4 prosi o

zamieszczenie ogłoszenia o poniższej treści w Dzienniku Łódzkim w dniu 23.05.2023 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

 

zaprasza do składania ofert  na wykonanie następujących usług na terenie Spółdzielni :

 

  1. Dezynsekcje powierzchni wspólnych oraz kanałów wentylacyjnych i szachtów.
  2. Malowanie, czyszczenie i dezynfekcje zsypów.

 

Instrukcje dla oferentów można otrzymać od dnia 24.05.2023 r. w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni

pok. 10 , tel. 042 687 09 00. Dostępne będą również na stronie internetowej Spółdzielni www.sympatyczna.eu .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 02.06.2023 r. / piątek/  do godz. 1300 .

Dokumenty:

Instrukcja na dezynsekcję – 2023

wzor umowy – dezynsekcja 2023

Instrukcja na dezynfekcję zsypów – 2023

umowa – dezynsekcja zsypów 2023