data publikacji: 13/04/2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”
94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących robót na terenie Spółdzielni :

1. Remont 32 logii w blokach :185, 191 i 192 przy ul. Batalionów Chłopskich 5, 10 i 12.
2. Krycie papą termozgrzewalną dachów bloków : 173, 178 i 180 przy ul. Hubala 7, przy ul. Sympatyczna 1, przy ul. Retkińska 135.
3. Wymiana chodników we wskazanych miejscach.

Instrukcje dla oferentów można otrzymać od dnia 13.04.2022 r. w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10 , tel. 042 687 09 00 w 18

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 20.04.2022 r. / środa/ do godz. 13:00.

202-186,191i192 – Instrukcja na remont loggii.pdf

2022-instrukcja na remont chodnika bl 185,186,189,180,192 i handel-1.pdf

balkony bl 186,191,192 piony zach 3 szt.pdf

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW dekarskie bl 173 2022.pdf

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW dekarskie bl 180 2022.pdf

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW dekarskie bl178 2022.pdf

projekt umowy – chodniki 199,185,186,191……pdf

projekt umowy – dekarskie 173.pdf

projekt umowy – dekarskie 178.pdf

projekt umowy – dekarskie 180.pdf

wzór umowy – remont loggii 186, 191, 192.pdf