data publikacji: 07/09/2022

1.    Przegląd instalacji gazowej oraz  przewodów wentylacyjnych.

2.     Wykonanie instalacji nawodnionych pionów ppoż.

3.     Remont instalacji elektrycznej w zakresie wymiany wlz oraz instalacji do mieszkań, piwnic, ostatniej kondygnacji, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji dzwonkowej.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 16.09.2022 r. / piątek/  do godz. 1300 .

2022 – Instrukcja na roboty elektryczne -wymiana WLZ.pdf

2022 Instrukcja dla oferentów nawodnione piony bl 172.pdf

projekt umowy – przegląd gazowy i kominiarski – 2022.pdf

przegląd gazowy i wentylacyjny2022.pdf

wzór umowy – nawodnione piony PPOŻ – 2022.pdf

wzór umowy – wymiana WLZ 173 -kl. I i kl. II – 2022.pdf I

INSTRUKCJA na roboty gazowe i kominiarskie – 2022.pdf