data publikacji: 10/11/2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA” zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu tablic elektrycznych ul. Hubala 6 blok 172 klatki I i II oraz ul. Hubala 7 blok 173 klatki I do VI na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „SYMPATYCZNA” : Instrukcję dla oferentów można otrzymać od dnia 10.11.2021 r. w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10 , tel. 042 687 09 00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 16.11.2021 r. / wtorek/ do godz. 17:00 .

Instrukcja oraz umowa w załącznikach poniżej:

2021-10 – Instrukcja na roboty elektryczne.pdf

umowa elektr. WLZ 2021.pdf