data publikacji: 14/06/2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

zaprasza do składania ofert  na wykonanie następujących robót na terenie Spółdzielni :

 

  • Dezynsekcje powierzchni wspólnych oraz kanałów wentylacyjnych i szachtów.
  • Malowanie, czyszczenie i dezynfekcje zsypów.

 

Instrukcję dla oferentów można otrzymać od dnia 15.06.2022 r. w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10 , tel. 042 687 09 00. Instrukcja dostępna poniżej w załącznikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 24.06.2022 r. / piątek/ do godz. 13:00.

 

instrukcja na dezynsekcje -2023.pdf

Instrukcja na dezynfekcję zsypów – 2022.pdf

wzor umowy – dezynsekcja 2022.pdf

umowa – dezynsekcja zsypów 2022.pdf