data publikacji: 14/12/2022

Dziennik Łódzki Łódź, dn. 12.12.2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Sympatyczna” w Łodzi ul. Batalionów Chłopskich 4 prosi o zamieszczenie ogłoszenia o poniższej treści w Dzienniku Łódzkim w dniu 13.12.2022 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”
94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących robót na terenie Spółdzielni :

1. Wykonanie awaryjnych robót dekarskich.
2. Ułożenie płytek gresowych na korytarzach bloków mieszkalnych w wytypowanych miejscach.

Instrukcję dla oferentów można otrzymać od dnia 15.12.2022 r. w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10 , tel. 042 687 09 00. Dostępna będzie również na stronie internetowej Spółdzielni www.sympatyczna.eu .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 20.12.2022 r. / wtorek/ do godz. 1700 .


Dokumenty do pobrania:

Skan Instrukcja i Umowa wzór na roboty awaryjne dekarskie

Skan Instrukcja i Umowa wzór na gres