data publikacji: 20/02/2023

Księgowa/księgowy ds. czynszów

 

Wymagania:

– Wykształcenie średnie / wyższe, preferowane ekonomiczne, księgowe.

– Doświadczenie w pracy w księgowości obejmującej opłaty w zasobach mieszkaniowych.

– Umiejętność pracy w komputerowych programach księgowych.

– Doświadczenie w specyfice księgowości spółdzielni mieszkaniowej oraz  znajomość programu księgowego Proxima będzie dodatkowym atutem.

– Znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem.

– Umiejętności pracy w zespole.

– Dobra organizacja pracy własnej.

– Zdolności komunikacyjne.

– Wysoka kultura osobista.

– Sumienność, zaangażowanie.

Ogólny zakres obowiązków:

Sprawy dotyczące rozliczeń czynszowych, mediów lokali mieszkalnych i użytkowych:

1. Prowadzenie bieżącej analitycznej ewidencji księgowej w zakresie rozliczeń z użytkownikami lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, miejsc postojowych oraz dzierżaw w programie CZYNSZE w zakresie:

a) wymiaru opłat i ich zmian oraz organizacja procesu zawiadamiania o tych zmianach;

b) nanoszenia w programie czynszowym wszelkich zmian dotyczących lokali na podstawie zbieranych oświadczeń;

c) ewidencji opłat za użytkowanie lokali na podstawie wyciągów bankowych;

2. Przyjmowanie interesantów w godzinach przyjęć w sprawach:

a) informowania o stanie konta czynszowego;

b) wydawania zaświadczeń w zakresie lokali;

c) w sprawach związanych z rozliczaniem mediów: ZW, CW oraz CO,

d) załatwianie wniosków i spraw wnoszonych przez użytkowników lokali .

3. Rozliczanie zaliczek na CO, CW, ZW w okresach rozliczeniowych dla mieszkańców oraz lokali użytkowych.

4. Sporządzanie deklaracji urzędowych dotyczących wywozów odpadów komunalnych.

5. Analiza wyroków sądowych, w tym rejestracja wyroków, kontrola spłat, zestawienia i wykazy.

6. Uzgadnianie z Działem Księgowości księgowań na kontach, wpływów i kosztów.

7. Przygotowywanie umów i aneksów z najemcami lokali użytkowych, garaży i miejsc parkingowych na bazie wzorów umów, prowadzenie teczek lokali użytkowych.

8. Wystawianie faktur dla najemców lokali i innych podmiotów zgodnie z zawartymi umowami.

9. Przygotowywanie korespondencji z mieszkańcami, użytkownikami lokali w sprawach czynszowych.

10 .Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

 

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2023 roku w sekretariacie Spółdzielni lub drogą e-mail na adres sekretariat@symaptyczna.eu.