data publikacji: 17/05/2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SYMPATYCZNA” informuje, że w najbliższych dniach na terenie osiedla prowadzone będą następujące prace remontowe i działania związane z eksploatacją zasobów mieszkaniowych:

20.05. – 28.06.2019
Remont pokrycia dachowego w bloku nr 186 położonym przy ulicy Batalionów Chłopskich nr 5, obejmujący m.in. zerwanie istniejących warstw papy do betonu koryta zlewnego, usunięcie wszystkich elementów wystających z połaci dachowej, usunięcia starej i wykonanie nowej obróbki wpustów dachowych, uszczelnienie wokół wywiewek i kominów wentylacyjnych, krycie jednokrotne połaci dachowej papą termozgrzewalną, z reperacją starego pokrycia i wywinięciem papy na obróbki blacharskie ogniomurów.

20.06. – 26.07.2019
Roboty brukarskie na terenie osiedla, tj.:
1) Przełożenie istniejących chodników z zachowaniem istniejącego wzoru ułożenia kostki, w celu zapewnienia prawidłowych spadków dla odprowadzenia wody opadowej przed blokiem 199, przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 i przed blokiem 181, przy ulicy Batalionów Chłopskich 7.
2) Wykonanie parkingu na 6 stanowisk dla samochodów osobowych przed blokiem 189, przy klatce I, przy ulicy Batalionów Chłopskich 6.
3) Ułożenie chodnika z kostki brukowej w szczycie bloku nr 1, przy ulicy Hubala 6 (strona wschodnia).

20.05. – 30.08.2019
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją części II etapu parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Hokejowej w Łodzi (przy LIDL-u), obejmujących budowę 16 miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, budowę jezdni z kostki betonowej (do bramy awaryjnej, przeciwpożarowej), ułożenie krawężników, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji oświetleniowej i instalacji monitoringu.

20.05. – 31.07.2019
Remont 36 sztuk loggii balkonowych (3 piony) znajdujących się po zachodniej stronie bloku nr 187 położonego przy ulicy Batalionów Chłopskich 2, obejmujący wymianę istniejących warstw posadzkowych na nowe, montaż obróbek blacharskich, wymianę balustrad loggii oraz naprawę i malowanie powierzchni ścian i sufitów.

03.06. – 31.08.2019
Wykonanie robót związanych z instalacją nawodnionych pionów przeciwpożarowych w budynkach nr 175, przy ulicy Hubala 3 i nr 176 przy ulicy Hubala 1, obejmujących demontaż suchych pionów przeciwpożarowych i montaż pionów nawodnionych oraz budowę instalacji przeciwpożarowej na terenie hydroforni nr 175 do bloków 175 i 176.

UWAGA: Rozpoczęcie niektórych prac może być opóźnione ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.