data publikacji: 21/06/2022

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4

Ubezpieczenie – wersja 2022-2023.pdf