data publikacji: 06/06/2017

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

Pobierz: Plik

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w 2016 roku.

Pobierz: Plik

3. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w 2016 roku.

Pobierz: Plik

4. Kierunki rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w 2017 roku

Pobierz: Plik