data publikacji: 24/05/2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi na podst. art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119 poz. 1116 z poźn. zm.) zawiadamia Członków Spółdzielni o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. w sali teatralnej SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 44 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100. Początek obrad o godz. 18:00.

 

Zawiadomienie.pdf