data publikacji: 13/05/2020

Warunki konkursu na najem miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Hokejowej w rejonie bloków 175, 176, 193 – Pobierz