data publikacji: 12/10/2023

Łódź dn. 12.10.2023r.

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że w związku z inwestycją Veolia Energia Łódź Spółka z o.o. polegającą na wymianie i częściowej przebudowie ciepłociągu dla potrzeb naszego osiedla, jesteśmy zobowiązani do wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Inwestora, do Urzędu Miasta Łodzi w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących:

  • po wschodniej stronie bloku bloku 192 – klon 1 sztuka  2 pnie (przy parkingu),
  • po południowej stronie bloku 193 – jabłoń rajska 1 sztuka 8 pni,
  • po wschodniej stronie bloku 191 i 192- klon 1 sztuka 1 pień ( przy parkingu),
  • po wschodniej stronie bloku 176 w pasie zieleni przy al. Ks.Kard.St. Wyszyńskiego – 1 sztuka kasztanowiec 2 pnie,
  • po wschodniej stronie bloku 176 w pasie zieleni przy al. Ks.Kard.St. Wyszyńskiego – 1 sztuka brzoza 1 pień.

Osoby pragnące wyrazić swoją opinię na powyższy temat proszone są o kontakt z Działem Technicznym Spółdzielni (pokój 10) pisemnie lub telefonicznie 42-687 09 00 do  dnia 12.11.2023r.

Informacja w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotycząca ww. drzew   jest również ( wraz z mapami określającymi umiejscowienie drzew w terenie) publikowana na stronie internetowej Spółdzielni  www.sympatyczna.eu  w okresie od 12.10.2023 r. do 12.11.2023 r.

 

Mapy:

 

Mapy z drzewami do usunięcia