data publikacji: 06/09/2023

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”
94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

Zaprasza do składania ofert na wykonanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „SYMPATYCZNA” przeglądów polegających na:

Przeprowadzeniu w lokalach mieszkalnych próby szczelności instalacji gazowej oraz odbiorników gazowych i usunięciu usterek instalacyjnych nieszczelności instalacji gazowej oraz przeglądów drożności kanałów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Instrukcję dla oferentów można otrzymać od dnia 06.09.2023 r. w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10 , tel. 042 687 09 00 wew. 18 lub 28. Dostępna będzie również na stronie internetowej Spółdzielni www.sympatyczna.eu .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 15.09.2023 r. do godz. 1300.

Dokumentacja:

projekt umowy – przegląd gazowy i kominiarski – 2023

przegląd gazowy i wentylacyjny2023,

xx INSTRUKCJA na roboty gazowe i kominiarskie – 2023