Aktualności

Przerwa w dostawie ciepłej wody

data publikacji: 01/06/2022

W związku z komunikatem od firmy VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. dotyczącym wyłączeń sieci ciepłowniczej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SYMPATYCZNA” informuje, że w dniach od 12.07.2022r. do 25.07.2022r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody. Prosimy o zakręcenie w tym czasie zaworów odcinających od ciepłej wody w celu uniknięcia niepożądanego zużycia oraz ewentualnych […]

Dokumentacja projektowa na remont ulic

data publikacji: 17/01/2022

Dokumentacja projektowa dot. remontu ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Armii Krajowej do ul. Batalionów Chłopskich 12. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf Rys.2 PZT.pdf

Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu”

data publikacji: 30/07/2021

Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu” Pobierz

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej.

data publikacji: 26/07/2021

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej. Pobierz Pobierz

Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ul. Hokejowej – projekt

data publikacji: 02/07/2021

Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ul. Hokejowej Pobierz Pobierz Pobierz