Dokumentacja projektowa na remont ulic

Dokumentacja projektowa dot. remontu ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Armii Krajowej do ul. Batalionów Chłopskich 12.

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf

Rys.2 PZT.pdf