Aktualności

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków S.M. „Sympatyczna” 07.06.2024 r.

data publikacji: 22/05/2024

Regulamin obrad – projekt Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2023 roku Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego i informacja dodatkowa Działalność finansowa w 2023 r. Kierunki rozwoju Spółdzielni w 2024 r Zestawienie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Wniosek – zmiana Statutu S.M. Symopatyczna

Dokumentacja projektowa na remont ulic

data publikacji: 17/01/2022

Dokumentacja projektowa dot. remontu ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Armii Krajowej do ul. Batalionów Chłopskich 12. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf Rys.2 PZT.pdf

Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu”

data publikacji: 30/07/2021

Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu” Pobierz

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej.

data publikacji: 26/07/2021

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej. Pobierz Pobierz

Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ul. Hokejowej – projekt

data publikacji: 02/07/2021

Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ul. Hokejowej Pobierz Pobierz Pobierz