Aktualności

Plan ogólny miasta Łodzi

data publikacji: 22/03/2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” na prośbę Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Łodzi uchwały Nr LXXXVII/2635/24 z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu ogólnego miasta Łodzi” informuje mieszkańców Spółdzielni o możliwości składania wniosków. Wnioski będzie można składać w […]

Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Sympatyczna”

data publikacji: 01/06/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi zawiadamia Członków Spółdzielni o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r. w sali teatralnej SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 44 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100. Dokumentacja – porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2023 1) Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia – projekt […]

Dokumentacja projektowa na remont ulic

data publikacji: 17/01/2022

Dokumentacja projektowa dot. remontu ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Armii Krajowej do ul. Batalionów Chłopskich 12. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf Rys.2 PZT.pdf

Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu”

data publikacji: 30/07/2021

Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu” Pobierz

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej.

data publikacji: 26/07/2021

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej. Pobierz Pobierz