Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu”

Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu”

Pobierz

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej.

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej.

Pobierz
Pobierz

Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ul. Hokejowej – projekt

Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ul. Hokejowej

Pobierz

Pobierz

Pobierz