Plan ogólny miasta Łodzi

data publikacji: 22/03/2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” na prośbę Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Łodzi uchwały Nr LXXXVII/2635/24 z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu ogólnego miasta Łodzi” informuje mieszkańców Spółdzielni o możliwości składania wniosków. Wnioski będzie można składać w […]

Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Sympatyczna”

data publikacji: 01/06/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi zawiadamia Członków Spółdzielni o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r. w sali teatralnej SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 44 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100. Dokumentacja – porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2023 1) Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia – projekt […]

Dokumentacja projektowa na remont ulic

data publikacji: 17/01/2022

Dokumentacja projektowa dot. remontu ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Armii Krajowej do ul. Batalionów Chłopskich 12. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf Rys.2 PZT.pdf

Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu”

data publikacji: 30/07/2021

Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu” Pobierz

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej.

data publikacji: 26/07/2021

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej. Pobierz Pobierz

Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ul. Hokejowej – projekt

data publikacji: 02/07/2021

Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ul. Hokejowej Pobierz Pobierz Pobierz

Jak segregować odpady – czyli co i do którego pojemnika należy wrzucać

data publikacji: 22/01/2020

Zachęcamy do odwiedzenia strony Urzędu Miasta Łodzi na której w zakładce „selektywna zbiórka odpadów” znajdą Państwo informację o ponad 300 nietypowych śmieciach i właściwym sposobie ich segregowania. Pobierz ulotki: 1 , 2

Indywidualne numery kont bankowych

data publikacji: 27/02/2017

Wraz z nowym naliczeniem opłat obowiązującym od dnia 01.01.2015 roku przekazane zostały książeczki opłat wraz z INDYWIDUALNYM DLA KAŻDEGO LOKALU NUMEREM KONTA BANKOWEGO, na który należy dokonywać wpłat. DOTYCHCZASOWE KSIĄŻECZKI STRACIŁY WAŻNOŚĆ Z DNIEM 31.12.2014 roku Prosimy osoby posiadające zlecenia stałe w bankach lub dokonujące przelewy internetowe do zmiany dotychczasowego […]