data publikacji: 27/02/2017

Wraz z nowym naliczeniem opłat obowiązującym od dnia 01.01.2015 roku przekazane zostały książeczki opłat wraz z INDYWIDUALNYM DLA KAŻDEGO LOKALU NUMEREM KONTA BANKOWEGO, na który należy dokonywać wpłat.

DOTYCHCZASOWE KSIĄŻECZKI STRACIŁY WAŻNOŚĆ Z DNIEM 31.12.2014 roku

Prosimy osoby posiadające zlecenia stałe w bankach lub dokonujące przelewy internetowe do zmiany dotychczasowego konta Spółdzielni na INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE, które jest wydrukowane na blankietach w nowych książeczkach opłat.