Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Bliższe informacje znajdują się w statucie Spółdzielni.

Nadzór nad funkcjonowaniem Spółdzielni,oraz kontrolę bieżącej działalności sprawuje Rada Nadzorcza w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Stempień

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Grzegorz Marajda

Sekretarz
Stanisław Ertman

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Irena Sieniawska
Członek: Agnieszka Dmuchowska
Członek: Krystyna Gradowska
Członek: Andrzej Matraszek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
Przewodniczący: Wiesław Jastrząbek
Członek: Krzysztof Buss
Członek: Agnieszka Dmuchowska
Członek: Krystyna Skolimowska

Komisja ds. organizacyjno-prawnych:
Przewodnicząca: Danuta Lotko
Członek: Grzegorz Marajda
Członek: Krystyna Skolimowska
Członek: Krystyna Gradowska

Komisja Mieszkaniowa:
Przewodniczący: Halina Malińska
Członek: Andrzej Bednarz
Członek: Stanisław Ertman
Członek: Marian Piwowarski
Członek: Grażyna Łysiak

Bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje 3-osobowy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu (pokój nr 7)
mgr Tadeusz Ulański

Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa (pokój nr 14)
mgr Izabella Wacławska-Borowska

Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych (pokój nr 9)
mgr inż. Grzegorz Tylman

Przyjęcia interesantów przez członków Zarządu odbywają się w każdy wtorek w godz. 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00 oraz w godzinach pracy Spółdzielni, w miarę możliwości.