Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” została utworzona na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 16.08.1990 r. w wyniku podziału RSM „Polesie” i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Łodzi w dniu 12.11.1990 r., nr akt Rs rej. S 528/90. Następnie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod    nr KRS 0000121973 w dniu 09.07.2002 r. (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 r. – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 770 z późn. zm.).