Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna”

spis treści
tekst jednolity

(w brzmieniu przyjętym przez Walne Zgromadzenie 7 czerwca 2019 r. zarejestrowany przez KRS)

Regulamin używania lokali w domach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna”
oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców

Protokół Walnego Zgromadzenia 2022

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 2019, 2020, 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2021

Sprawozdania z działalności Zarządu 2019, 2020, 2021

Sprawozdanie Zarządu 2019

Sprawozdanie Zarządu 2020

Sprawozdanie Zarządu 2021

Kierunki rozwoju Spółdzielni 2020, 2021, 2022

Kierunki rozwoju 2020

Kierunki rozwoju 2021

Kierunki rozwoju 2022