data publikacji: 28/02/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” informuje o działaniach Policji w okolicy kościoła Najświętszego Serca Jezusowego ul. Retkińska 127 oraz na terenach zielonych przyległych do kościoła, gdzie dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu. Wyżej wymienione tereny zostały objęte przez terenowego Dzielnicowego III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania powyższych problemów.
Komenda Policji zwraca się z prośbą do mieszkańców o informowanie, o wyżej wymienionych zajściach.