data publikacji: 10/08/2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” informuje o działaniach Policji w okolicy sklepu żabka przy ul. Retkińskiej 141 oraz na terenach przyległych, gdzie dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu. Wyżej wymienione miejsca zostały objęte przez terenowych Dzielnicowych III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania powyższych problemów.
Komenda Policji zwraca się z prośbą do mieszkańców o informowanie o wyżej wymienionych zajściach.