Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Bliższe informacje znajdują się w statucie Spółdzielni.

Nadzór nad funkcjonowaniem Spółdzielni, oraz kontrolę bieżącej działalności sprawuje 15 osobowa Rada Nadzorcza, która od dnia 7 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się w następującym zakresie:

Członkowie:Krystyna Skolimowska, Wiesław Jastrząbek, Zygmunt Bednarski, Gabriela Dróbkowska, Ewa Lipert, Danuta Lotko, Jadwiga Misiak, Grażyna Łysiak, Aleksandra Kryszczuk, Stanisław Ertman, Łucja Narożna, Irena Sieniawska, Krystyna Skolimowska, Grzegorz Marajda, Halina Malińska

Członkowie Rady Nadzorczej dyżurują w każdy wtorek w godz.: 17:00 - 18:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ewa Lipert

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krystyna Skolimowska

Sekretarz
Grzegorz Marajda

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Gabriela Dróbkowska
Członek: Aleksandra Kryszczuk
Członek: Irena Sieniawska

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
Przewodniczący: Wiesław Jastrząbek
Członek: Krystyna Skolimowska
Członek: Zygmunt Bednarski

Komisja Organizacyjno-Prawna:
Przewodniczący: Grzegorz Marajda
Członek: Danuta Lotko
Członek: Jadwiga Misiak
Członek: Łucja Narożna

Komisja Mieszkaniowa:
Przewodniczący: Halina Malińska
Członek: Stanisław Ertman
Członek: Grażyna Łysiak
Członek: Łucja Narożna

Bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje 3-osobowy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu (pokój nr 7)
mgr Tadeusz Ulański

Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa (pokój nr 14)
Aleksandra Malinkiewicz

Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych (pokój nr 9)
mgr inż. Grzegorz Tylman

Przyjęcia interesantów przez członków Zarządu odbywają się w każdy wtorek w godz. 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00 oraz w godzinach pracy Spółdzielni, w miarę możliwości.