Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Sympatyczna”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi zawiadamia Członków Spółdzielni o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r. w sali teatralnej SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 44 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100.

Dokumentacja – porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2023

1) Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia – projekt
Regulamin obrad – projekt

2) Zestawienie projektów uchwał
Zestawienie uchwał

3) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2022

4) Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2022 roku
Sprawozdanie z działalności Zarządu 2022

5) Działalność finansowa Spółdzielni w 2022 roku
Działalność finansowa Spółdzielni 2022

6) Kierunki rozwoju Spółdzielni w 2023 roku
Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni 2023

Dokumentacja projektowa na remont ulic

Dokumentacja projektowa dot. remontu ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Armii Krajowej do ul. Batalionów Chłopskich 12.

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf

Rys.2 PZT.pdf

Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu”

Odpowiedź na pytanie w sprawie budowy na tzw ” dużym polu”

Pobierz

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej.

Informacja z konsultacji z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Hokejowej.

Pobierz
Pobierz

Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ul. Hokejowej – projekt

Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ul. Hokejowej

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Jak segregować odpady – czyli co i do którego pojemnika należy wrzucać


Zachęcamy do odwiedzenia strony Urzędu Miasta Łodzi na której w zakładce „selektywna zbiórka odpadów” znajdą Państwo informację o ponad 300 nietypowych śmieciach i właściwym sposobie ich segregowania.

Pobierz ulotki: 1 , 2

Indywidualne numery kont bankowych

Wraz z nowym naliczeniem opłat obowiązującym od dnia 01.01.2015 roku przekazane zostały książeczki opłat wraz z INDYWIDUALNYM DLA KAŻDEGO LOKALU NUMEREM KONTA BANKOWEGO, na który należy dokonywać wpłat.

DOTYCHCZASOWE KSIĄŻECZKI STRACIŁY WAŻNOŚĆ Z DNIEM 31.12.2014 roku

Prosimy osoby posiadające zlecenia stałe w bankach lub dokonujące przelewy internetowe do zmiany dotychczasowego konta Spółdzielni na INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE, które jest wydrukowane na blankietach w nowych książeczkach opłat.