data publikacji: 25/08/2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.09.2023 r. powstanie możliwość najmu od Spółdzielni lokalu użytkowego o powierzchni 49,59 m2, który znajduje się na parterze w bloku 175 przy ul. Hubala 3. Wszelkie pytania dotyczące ww. lokalu prosimy kierować do Działu Technicznego.