data publikacji: 03/01/2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.02.2024 r. powstanie możliwość najmu od Spółdzielni lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 14,28 m2 (w tym 3,73 m2 udział w powierzchni wc oraz korytarzy), który znajduje się na parterze w bloku 190 przy ul. Batalionów Chłopskich 8. Wszelkie pytania dotyczące ww. lokalu prosimy kierować do Działu Technicznego.