data publikacji: 26/08/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.09.2022 r. powstanie możliwość dzierżawy od Spółdzielni miejsca do handlu o powierzchni 10m2, które znajduje się przy
ul. Batalionów Chłopskich 14 (przy przedszkolu). Wszelkie pytania dotyczące ww. miejsca prosimy kierować do Działu Technicznego.