data publikacji: 26/08/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.09.2022 r. powstanie możliwość najmu od Spółdzielni lokalu użytkowego o powierzchni 8,36m2 (w tym 2,22 m2 udział w powierzchni wc i korytarzy), który znajduje się w bloku 190 przy ul. Batalionów Chłopskich 8. Wszelkie pytania dotyczące ww. lokalu prosimy kierować do Działu Technicznego.