Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Sympatyczna”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi zawiadamia Członków Spółdzielni o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r. w sali teatralnej SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 44 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100.

Dokumentacja – porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2023

1) Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia – projekt
Regulamin obrad – projekt

2) Zestawienie projektów uchwał
Zestawienie uchwał

3) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2022

4) Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2022 roku
Sprawozdanie z działalności Zarządu 2022

5) Działalność finansowa Spółdzielni w 2022 roku
Działalność finansowa Spółdzielni 2022

6) Kierunki rozwoju Spółdzielni w 2023 roku
Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni 2023