data publikacji: 22/03/2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” na prośbę Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Łodzi uchwały Nr LXXXVII/2635/24 z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu ogólnego miasta Łodzi” informuje mieszkańców Spółdzielni o możliwości składania wniosków. Wnioski będzie można składać w terminie od 18 marca do 26 kwietnia 2024 r. Informacja o sposobie i miejscu ich składania  została zawarta w załączonych plikach.

Szczegółowe informacje dotyczące planu ogólnego dostępne są w Biuletynie Informacji

Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w zakładce „Opracowania”/„Plan ogólny”

(pod adresem https://mpu.lodz.pl/opracowania/plan-ogolny/).

Ogłoszenie o zbieraniu wnioskow

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego

Ulotka informujaca o zbieraniu wnioskow kolor