OFERTA NA WYKONANIE ROBÓT

data publikacji: 14/12/2022

Dziennik Łódzki Łódź, dn. 12.12.2022 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Sympatyczna” w Łodzi ul. Batalionów Chłopskich 4 prosi o zamieszczenie ogłoszenia o poniższej treści w Dzienniku Łódzkim w dniu 13.12.2022 r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA” 94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4 zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących robót na terenie Spółdzielni […]

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

data publikacji: 21/10/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.11.2022 r. powstanie możliwość najmu od Spółdzielni lokalu użytkowego o powierzchni 14,28 m2 (w tym 3,73 m2 udział w powierzchni wc i korytarzy), który znajduje się w bloku 190 przy ul. Batalionów Chłopskich 8. Wszelkie pytania dotyczące ww. lokalu prosimy kierować do Działu […]

WOLNE MIEJSCE DO HANDLU

data publikacji: 02/09/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że posiada pod dzierżawę wolne miejsca do handlu zabezpieczone blokadami, które znajduje się przy ul. Armii Krajowej 35. Wszelkie pytania dotyczące ww. miejsca prosimy kierować do Działu Technicznego.

SPRZEDAŻ PŁYT CHODNIKOWYCH Z DEMONTAŻU

data publikacji: 26/08/2022

Spółdzielnia Sympatyczna informuję mieszkańców naszego osiedla o możliwości zakupu płyt chodnikowych z demontażu. Zainteresowanych prosimy o składanie podań w przedmiotowej sprawie.

WOLNE MIEJSCE DO HANDLU

data publikacji: 26/08/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.09.2022 r. powstanie możliwość dzierżawy od Spółdzielni miejsca do handlu o powierzchni 10m2, które znajduje się przy ul. Batalionów Chłopskich 14 (przy przedszkolu). Wszelkie pytania dotyczące ww. miejsca prosimy kierować do Działu Technicznego.

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

data publikacji: 26/08/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.09.2022 r. powstanie możliwość najmu od Spółdzielni lokalu użytkowego o powierzchni 8,36m2 (w tym 2,22 m2 udział w powierzchni wc i korytarzy), który znajduje się w bloku 190 przy ul. Batalionów Chłopskich 8. Wszelkie pytania dotyczące ww. lokalu prosimy kierować do Działu Technicznego.

Informacja o miejscach objętych nadzorem Policji

data publikacji: 10/08/2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” informuje o działaniach Policji w okolicy sklepu żabka przy ul. Retkińskiej 141 oraz na terenach przyległych, gdzie dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu. Wyżej wymienione miejsca zostały objęte przez terenowych Dzielnicowych III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi działaniami priorytetowymi zmierzającymi […]

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków S.M. „Sympatyczna” 10 czerwca 2022 r.

data publikacji: 26/05/2022

Zawiadomienie Członków 2022.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu 2019.pdf Działalność finansowa Spółdzielni 2019.pdf Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu 2020.pdf Działalność finansowa Spółdzielni 2020.pdf Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na 2021.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej […]

PLAN REMONTOWY 2022r.

data publikacji: 09/05/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje o planach remontowych na rok 2022. PLAN REMONTOWY 2022 R.pdf

Klauzura informacyjna RODO

data publikacji: 31/07/2018

Klauzura informacyjna – art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż : 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź, ( […]