KONKURS OFERT NA MYCIE RUR ZSYPOWYCH I DEZYNSEKCJĘ

data publikacji: 24/05/2023

Dziennik Łódzki                                                                                              Łódź, dn.   18.05.2023 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Sympatyczna” w Łodzi ul. Batalionów Chłopskich 4 prosi o zamieszczenie ogłoszenia o poniższej treści w Dzienniku Łódzkim w dniu 23.05.2023 r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA” 94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4   zaprasza do składania ofert  na wykonanie następujących usług na terenie […]

KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ OGRÓDKA DZIAŁKOWEGO

data publikacji: 23/05/2023

Składanie ofert do dnia 05.06.2023 r.                                                                                                                                                                                             Konkurs ofert na dzierżawę ogródka działkowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA MYCIE POJEMNIKÓW NA ODPADY

data publikacji: 23/05/2023

Składanie ofert do dnia 05.06.2023 r.                                                                                                                                                                                             Zaproszenie do złożenia oferty na mycie pojemnikow 2023 r.

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

data publikacji: 04/04/2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.05.2023 r. powstanie możliwość najmu od Spółdzielni lokalu użytkowego o powierzchni 10,05 m2, który znajduje się w piwnicy, w bloku 188 przy ul. Batalionów Chłopskich 4. Wszelkie pytania dotyczące ww. lokalu prosimy kierować do Działu Technicznego.

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

data publikacji: 28/02/2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.05.2023 r. powstanie możliwość najmu od Spółdzielni lokalu użytkowego o powierzchni 162,00 m2, który znajduje się na parterze w bloku 175 przy ul. Hubala 3. Wszelkie pytania dotyczące ww. lokalu prosimy kierować do Działu Technicznego.

Informacja o miejscach objętych nadzorem Policji

data publikacji: 28/02/2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” informuje o działaniach Policji w okolicy kościoła Najświętszego Serca Jezusowego ul. Retkińska 127 oraz na terenach zielonych przyległych do kościoła, gdzie dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu. Wyżej wymienione tereny zostały objęte przez terenowego Dzielnicowego III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w […]

WOLNE MIEJSCE DO HANDLU

data publikacji: 02/09/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że posiada pod dzierżawę wolne miejsca do handlu zabezpieczone blokadami, które znajduje się przy ul. Armii Krajowej 35. Wszelkie pytania dotyczące ww. miejsca prosimy kierować do Działu Technicznego.

SPRZEDAŻ PŁYT CHODNIKOWYCH Z DEMONTAŻU

data publikacji: 26/08/2022

Spółdzielnia Sympatyczna informuję mieszkańców naszego osiedla o możliwości zakupu płyt chodnikowych z demontażu. Zainteresowanych prosimy o składanie podań w przedmiotowej sprawie.

WOLNE MIEJSCE DO HANDLU

data publikacji: 26/08/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.09.2022 r. powstanie możliwość dzierżawy od Spółdzielni miejsca do handlu o powierzchni 10m2, które znajduje się przy ul. Batalionów Chłopskich 14 (przy przedszkolu). Wszelkie pytania dotyczące ww. miejsca prosimy kierować do Działu Technicznego.

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków S.M. „Sympatyczna” 10 czerwca 2022 r.

data publikacji: 26/05/2022

Zawiadomienie Członków 2022.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu 2019.pdf Działalność finansowa Spółdzielni 2019.pdf Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu 2020.pdf Działalność finansowa Spółdzielni 2020.pdf Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na 2021.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej […]

Klauzura informacyjna RODO

data publikacji: 31/07/2018

Klauzura informacyjna – art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż : 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź, ( […]