Konkurs ofert na wykonanie następujących robót na terenie Spółdzielni

data publikacji: 07/09/2022

1.    Przegląd instalacji gazowej oraz  przewodów wentylacyjnych. 2.     Wykonanie instalacji nawodnionych pionów ppoż. 3.     Remont instalacji elektrycznej w zakresie wymiany wlz oraz instalacji do mieszkań, piwnic, ostatniej kondygnacji, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji dzwonkowej. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 16.09.2022 r. / piątek/  do godz. 1300 . 2022 – […]

Konkurs na stanowisko księgowa/księgowy

data publikacji: 02/09/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” zaprasza do składania ofert na stanowisko księgowa/księgowy ds. rozliczenia kosztów na nieruchomości w terminie do dnia 09.09.2022 r.                          w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Batalionów Chłopskich 4 w Łodzi. Wymagania: 1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe z obszaru: finanse, ekonomia, rachunkowość. 2. Przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w księgowości. […]

WOLNE MIEJSCE DO HANDLU

data publikacji: 02/09/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że posiada pod dzierżawę wolne miejsca do handlu zabezpieczone blokadami, które znajduje się przy ul. Armii Krajowej 35. Wszelkie pytania dotyczące ww. miejsca prosimy kierować do Działu Technicznego.

SPRZEDAŻ PŁYT CHODNIKOWYCH Z DEMONTAŻU

data publikacji: 26/08/2022

Spółdzielnia Sympatyczna informuję mieszkańców naszego osiedla o możliwości zakupu płyt chodnikowych z demontażu. Zainteresowanych prosimy o składanie podań w przedmiotowej sprawie.

WOLNE MIEJSCE DO HANDLU

data publikacji: 26/08/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.09.2022 r. powstanie możliwość dzierżawy od Spółdzielni miejsca do handlu o powierzchni 10m2, które znajduje się przy ul. Batalionów Chłopskich 14 (przy przedszkolu). Wszelkie pytania dotyczące ww. miejsca prosimy kierować do Działu Technicznego.

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

data publikacji: 26/08/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje, że od dnia 01.09.2022 r. powstanie możliwość najmu od Spółdzielni lokalu użytkowego o powierzchni 8,36m2 (w tym 2,22 m2 udział w powierzchni wc i korytarzy), który znajduje się w bloku 190 przy ul. Batalionów Chłopskich 8. Wszelkie pytania dotyczące ww. lokalu prosimy kierować do Działu Technicznego.

Informacja o miejscach objętych nadzorem Policji

data publikacji: 10/08/2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” informuje o działaniach Policji w okolicy sklepu żabka przy ul. Retkińskiej 141 oraz na terenach przyległych, gdzie dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu. Wyżej wymienione miejsca zostały objęte przez terenowych Dzielnicowych III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi działaniami priorytetowymi zmierzającymi […]

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków S.M. „Sympatyczna” 10 czerwca 2022 r.

data publikacji: 26/05/2022

Zawiadomienie Członków 2022.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu 2019.pdf Działalność finansowa Spółdzielni 2019.pdf Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu 2020.pdf Działalność finansowa Spółdzielni 2020.pdf Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na 2021.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej […]

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

data publikacji: 24/05/2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi na podst. art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119 poz. 1116 z poźn. zm.) zawiadamia Członków Spółdzielni o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. […]

PLAN REMONTOWY 2022r.

data publikacji: 09/05/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” informuje o planach remontowych na rok 2022. PLAN REMONTOWY 2022 R.pdf

Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego Spółdzielni

data publikacji: 04/05/2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego Spółdzielni.   Wymagania wobec Kandydatów przystępujących do Konkursu   Wymagania, których spełnienie jest konieczne:   dyplom ukończenia pełnych studiów wyższych na kierunku ekonomia lub pokrewnym, doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmujące minimum […]

Klauzura informacyjna RODO

data publikacji: 31/07/2018

Klauzura informacyjna – art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż : 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź, ( […]