Dokumenty związane z S.M „Sympatyczna”

data publikacji: 26/05/2022

Zawiadomienie Członków 2022.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2019.pdf Działalność finansowa Spółdzielni 2019.pdf Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu 2020.pdf Działalność finansowa Spółdzielni 2020.pdf Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na 2021.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2021.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu […]

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

data publikacji: 24/05/2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi na podst. art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119 poz. 1116 z poźn. zm.) zawiadamia Członków Spółdzielni o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. […]

Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego Spółdzielni

data publikacji: 04/05/2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego Spółdzielni.   Wymagania wobec Kandydatów przystępujących do Konkursu   Wymagania, których spełnienie jest konieczne:   dyplom ukończenia pełnych studiów wyższych na kierunku ekonomia lub pokrewnym, doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmujące minimum […]

Konkurs ofert na na wykonanie następujących robót na terenie Spółdzielni

data publikacji: 13/04/2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA” 94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4 zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących robót na terenie Spółdzielni : 1. Remont 32 logii w blokach :185, 191 i 192 przy ul. Batalionów Chłopskich 5, 10 i 12. 2. Krycie papą termozgrzewalną dachów bloków : 173, 178 i 180 […]

Informacja o wnioskach do Urzędu Miasta Łodzi (Wydział Ochrony Środowiska)

data publikacji: 04/10/2021

SM Sympatyczna informuje, że zamierza wystosować wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska wraz z załącznikami blok 170. 171. 172.pdf blok 173. 174.pdf blok 175. 176. 191. 192. 193.pdf blok 175. 176.pdf blok 179. 182.pdf blok 183.pdf blok 185. 186.pdf blok 187. 188.pdf blok 189. 190.pdf blok 193.pdf blok […]

Sprzedaż płyt chodnikowych z demontażu

data publikacji: 07/09/2021

Spółdzielnia Sympatyczna informuję mieszkańców naszego osiedla o możliwości zakupu płyt chodnikowych z demontażu. Zainteresowanych prosimy o składanie podań w przedmiotowej sprawie.

Warunki konkursu na najem miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Hokejowej

data publikacji: 13/05/2020

Warunki konkursu na najem miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Hokejowej w rejonie bloków 175, 176, 193 – Pobierz

Uwaga !!!

data publikacji: 13/03/2020

UWAGA !!!! W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o dobro zarówno pracowników, jak i samych mieszkańców, Zarząd Sp-ni Mieszkaniowej „Sympatyczna” informuje, że maksymalnie (jak to możliwe) – ogranicza przyjmowanie w Sp-ni interesantów przez najbliższe kilka tygodni. Wszelkie sprawy, za wyjątkiem wymagającym osobistego podpisu, prosimy załatwiać telefonicznie […]

Sprawozdania za 2018 r na Walne Zgromadzenie Członków SM Sympatyczna

data publikacji: 23/05/2019

1. Zawiadomienie 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM Sympatyczna w 2018 roku 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Sympatyczna w 2018 roku 4. Kierunki rozwoju SM Sympatyczna w 2019 roku 5. Działalność finansowa Spółdzielni za 2018 rok

Klauzura informacyjna RODO

data publikacji: 31/07/2018

Klauzura informacyjna – art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż : 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź, ( […]

Poszukujemy gospodarzy

data publikacji: 09/02/2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” poszukuje gospodarzy. Zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji do Działu Technicznego.

Sprawozdania

data publikacji: 06/06/2017

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. Pobierz: Plik 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w 2016 roku. Pobierz: Plik 3. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w 2016 roku. Pobierz: Plik 4. Kierunki rozwoju Spółdzielni […]